Fresco liegt

WAGENINGSE UNIVERSITEIT: nieuwe bestuursvoorzitter Louise Fresco Liegt en Lobbyt waarschijnlijk voor de bio-industrie

Mevrouw Fresco zegt dat ze het wantrouwen tegen de wetenschap wil bestrijden, volgens een interview met De Gelderlander van 6 september 2014.
Echter, zelf versterkt ze dat wantrouwen door dingen te ze zeggen, waarvan ze als wetenschapper weet dat ze niet waar zijn.
Zo beweert ze enerzijds dat we in Europa en dus in Nederland te veel dierlijke eiwitten eten en dat bepaalde groepen best minder dierlijke eiwitten kunnen eten. Maar zwangere en zogende vrouwen, kinderen en ouderen zouden niet zonder dierlijke eiwitten kunnen.
Nu weet ze als wetenschapper heel goed dat alle eiwitten en aminozuren die we nodig hebben ook in plantaardig voedsel voorkomen, met name in peulvruchten. Dan is het toch zonneklaar dat alle groepen mensen zonder vlees [en zuivel] kunnen? Vele tienduizenden veganisten over de hele wereld [ook zwangere vrouwen en kinderen] bewijzen dat je aan plantaardige eiwitten genoeg hebt en dat vlees- en zuivelproducten niet nodig zijn.
De vraag is dus waarom ze deze onwaarheden als feiten poneert.
Kan het zo zijn dat ze door dat te beweren de vlees en zuivelindustrie steunt? Wageningen staat al heel lang bekend als bolwerk van de zuivel en vleessector, de zgn. bio-industrie, evenals van de intensieve landbouw en het ziet er helaas niet naar uit dat dit onder Fresco gaat veranderen.
Zij stelt ook dat de WUR niet gedwongen kan worden om iets te zeggen dat niet klopt, terwijl het niet klopt.
Blijkbaar zegt ze dus vrijwillig dingen die niet kloppen, terwijl ze weet dat het niet klopt. Ze weigert ook campagne te voeren om de vleesconsumptie te minderen. Ze beweert doodleuk dat vlees altijd gezien zal worden als een symbool van gastvrijheid, van welvaart.
Is ze niet op de hoogte van de kritische rapporten van de FAO, waarin keihard wordt aangetoond hoe slecht vlees- en zuivelproductie is voor milieu, dier en klimaat. Dat moet wel, want ze heeft er zelf gewerkt.

Intensieve Landbouw versus biologische en plantaardige landbouw

En er is meer. Er komt de laatste tijd terecht steeds meer kritiek op de intensieve landbouw. Fresco vindt dat we van die term afmoeten, want het is volgens haar een beladen term geworden. Ze wil die term vervangen door optimalisatie. Dat klinkt minder negatief,
maar komt natuurlijk op hetzelfde neer. Ze vindt nog verdere intensivering van de landbouw onontkoombaar. Ze weigert blijkbaar in te zien dat plantaardige en biologische landbouw heel goed in staat is de hele wereldbevolking te voeden. Ze blijft maar beweren dat biologische landbouw niet in staat is om de huidige en toekomstige bevolking te voeden. Het tegendeel is waar. Biologische landbouw is zeer waardevol, o.a. omdat het laat zien dat chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Een groot nadeel van de huidige intensieve
landbouw is nu juist het grootschalige gebruik van pesticiden. In veel landen is er weliswaar een commissie die bestrijdingsmiddelen beoordeelt voordat ze gebruikt mogen worden. Maar al te vaak is gebleken dat die commissies ernstige fouten hebben gemaakt.
Vaak, zoals bij de groep pesticiden die neonicotinoïden wordt genoemd, wordt er niet of onvoldoende gekeken naar de lange termijn effecten.
Bij de neonicotinoïden is gebleken dat zelfs lage doses op den duur dodelijk voor vele insecten, oa bijen, mieren, en vele andere dieren zoals vogels die deze insecten eten. Deze middelen hopen zich namelijk op in met name het zenuwstelsel en niet dodelijke

[sub-lethale] doses zijn op den duur dodelijk. [Science, 14-11-2014, p. 806/807].

Plantaardige landbouw heeft alleen maar voordelen: het is goedkoper, is veel efficiënter, er is veel minder grond en water voor nodig en er hoeven geen 75 miljard dieren per jaar gefokt en geslacht te worden. De grootschalige overconsumptie van vlees- en zuivelproducten betekent een enorme verspilling van waardevol voedsel.
80%  van alle soja, ruim de helft van alle graan en maïs wordt opgevoerd aan dieren in de bio-industrie, waarvan nog geen 20% overblijft in de vorm van vlees en zuivel. Driekwart van de mondiale landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van veevoer, maar levert slechts 20% van ons voedsel!

Kortom, het lijkt me dat mevrouw Fresco niet de geschikte persoon is om enerzijds het wantrouwen tegen de wetenschap weg te nemen, omdat ze zelf de waarheid geweld aandoet. Anderzijds niet omdat ze ongewenste ontwikkelingen, zoals vlees en zuivelconsumptie en het blijven gebruiken van dodelijke pesticiden, propageert.

Mevrouw Fresco, graag zou ik met u een openbaar debat aangaan over deze zaken. Graag zou ik zien dat u erkent dat vele van uw beweringen, zoals boven wordt aangetoond, niet op feiten berusten.