Landbouw

Intro
Landbouw is een relatief nieuwe activiteit van mensen. Rond 12.000 jaar geleden werd een begin gemaakt met landbouw.
Voor die tijd waren mensen jagers/verzamelaars.
Overal waar mensen begonnen met landbouw, werden bossen gekapt of verbrand. Ook werd de voeding minder gevarieerd.
Vanaf midden vorige eeuw werd de landbouw steeds intensiever, door monocultuur, productievere rassen,mechanisatie en schaalvergroting.
Door die ontwikkeling nam de variatie in rassen sterk af. Duizenden landrassen verdwenen voorgoed. De vatbaarheid voor plagen [insecten, schimmels, bacteriën, enz.] nam sterk toe. Dat probleem werd aangepakt door het gebruik van steeds meer biociden oftewel bestrijdingsmiddelen.
Daardoor ontstonden grote milieu problemen en stierven vele planten- en diersoorten. Door de opkomst van de bio-industrie werden dieren in steeds onnatuurlijker omstandigheden  gehouden, wat gepaard ging met meer dieren mishandeling. Door selectief fokken ontstonden rassen die snel groeiden, meer melk gaven, meer eieren legden. Dieren kregen geen kans meer om oud te worden. Slachtkuikens worden maar 6 weken oud, terwijl kippen 7 jaar oud kunnen worden.
Vorige eeuw zag de opkomst van biologische landbouw, wat ooit de enige vorm van landbouw was.
Deze veroorzaakt minder milieuproblemen en biedt dieren iets betere leefomstandigen.
Nog beter is een combinatie van biologische en veganistische landbouw, waarbij alleen planten worden verbouwd en alleen plantaardige bemesting wordt gebruikt. Ook permacultuur is in opkomst
In een volgend artikel wordt ingegaan op voor- en nadelen van deze landbouwmethoden.

09-02-2010