Duurzame Stad

Joop is overleden, er zal niet meer aan deze pagina worden gewerkt.

Deze pagina is nog in opbouw, bedankt voor uw begrip

Groningen: Duurzaamste stad?

De vraag was om 2 vragen te beantwoorden voor het Groninger Forum:
I. Wat is een duurzame stad & II. Wat is mijn bijdrage eraan.

I. Duurzaam is m.i.:
*Niet opmaken van eindige grondstoffen, maar minder gebruiken en volledig hergebruiken & recyclen
*Duurzaam produceren van vernieuwbare grondstoffen [water, hout, sommige bouwmaterialen, ecologische kleding, bio voedsel, duurzame energie]
*Eerlijke verdeling van welvaart en eerlijke handel[Fair Trade]
* Respect voor mens, dier, milieu en natuur
Duurzaam is een stad wanneer bevolking, bedrijven, diensten en de gemeente zelf duurzaam handelen.

Praktisch betekent dit oa:
1.100% duurzame energie, dus investeren in zon, wind en water, aardwarmte, energiebesparing. Zo investeert Den Haag in een Belgisch windpark  en bouwt Rotterdam windturbines in eigen gemeente: 300 MW in 2020.
Nodig is: 80% minder uitstoot van broeikasgassen in 2025 [dus niet alleen CO2]. 
2. Energieneutraal bouwen vanaf 010110 [kon al in 1980; in Heerhugowaard is dat nu al] & bestaande gebouwen zo mogelijk energieneutraal  maken. Kan in totaal 40% energie besparen. Dat is de al helft van wat nodig is, maar duurt 40 jr. Zeker doen.
3. Gelijke kansen voor iedereen, dus alleen producten kopen die vrij zijn van kinderarbeid, uit landen waar vakbonden niet verboden zijn en waar geen dictatuur heerst.
4. Biologische en veganistische voeding: gif is niet duurzaam, dieren doden terwijl dat onnodig is, toont geen respect voor dieren. Een goed begin is bijv. een vleesloze maandag. Ook voor het klimaat is dat goed: productie van vlees en zuivel zorgt voor 18% van de uitstoot van alle broeikasgassen.
5. Schone lucht en bodem & schoon water zijn basisrechten. Daarvoor is oa schoon vervoer nodig, dus: uit die auto, op de fiets, beter OV.  Hergebruik regenwater, verbod op vervuilende productie.
6. Preventie van productie van afval & hergebruik van alle afval: cradle to cradle.
Dat betekent oa Diftar!
7. Stimuleer duurzame kunst, cultuur en ontmoetingen: deels vervanging ongebreidelde koopzucht.
8. Meer ecologisch groen in en om de stad: schonere lucht: ecologische stads structuur.
9.Streef naar self supporting wat betreft energie en voedsel. Stimuleer biologische akker en tuinbouw in en om de stad: gezonder voedsel, kortere afstanden.Voor tuinbouw kan eventueel afvalwarmte  gebruikt worden of energieneutrale kassen. [zijn er al]
10. Om dat allemaal op te gang te brengen zijn veel stimulansen nodig: voorbeeldfunctie, subsidies, communicatie, betrokkenheid. Als mensen en bedrijven de urgentie niet inzien, is er geen motivatie om mee te doen. Openbare voortgangsbesprekingen elk kwartaal, prijzen voor goede ideeën, aantrekken innovatieve bedrijven en mensen, bijhouden wat er elders gebeurt.

Dan wat kanttekeningen.
Groningen koestert grootse ambities, zeer prijzenswaardig, maar of het haalbaar is, is zeer de vraag. In elk geval niet met dit budget. De gemeente Groningen verbruikt slechts 1,5% van alle energie, dus op 98,5% van het energieverbruik hebben ze maar weinig invloed.
Energie neutraal worden kost voor een stad veel tijd. Zonder medewerking van bevolking, industrie en dienstensector wordt het nix.
Bovendien heeft Groningen ook andere ambities, gebaseerd op groei: meer industrie, meer welvaart, grotere bevolking, meer omzet van winkels en bedrijven. Dat betekent: meer energieverbruik, minimaal 20% meer dan nu in 2025, ipv 80% minder fossiele energie.

Een van de 2 plannen van de gemeente is om in 2025 energieneutraal te zijn. Fantastisch.
Maar....dan zou Groningen al in 1980 begonnen moeten zijn om alle bestaande gebouwen zo aan te pakken dat ze in 2025 allemaal energieneutraal zouden zijn en voor nieuwbouw de eis stellen dat die energieneutraal moet zijn.
Die eis ligt er nu nog niet. Daarmee is het doel onbereikbaar geworden, tenminste in 2025. Kortom, wel ambitieus, niet realistisch.

II. Wat is mijn bijdrage, door werk en mijn huishouden
-Werk: zonnepanelen installeren vanaf 2000: al vele honderden panelen in stad en ommeland geplaatst. Nu helaas weinig werk door te lage subsidies. Veganistische boomgaard en groententeelt.
-Huishouden: in 10 jaar een energieneutraal huis gerealiseerd, door zonnepanelen, isolatie en laag energieverbruik [geen tv, koelkast, auto]. Biologisch en veganistisch voedsel, deels zelf verbouwd. Zoveel mogelijk kopen in kringloopwinkels. Daardoor kleine mondiale voetafdruk: 1,2 ha. Het gemiddeld in Nl. is 4,7 ha.

Ideeën heb ik genoeg. Zie onze website: www.leefbarewereld.nl/duurzamestad

Al in 1983 boek over energiebeleid: Olieslaaf of eigen baas. 

Nog te verwerken ideeën
Heel goed plan, maar moeilijk: kosten, hoe te financieren?

-Gemeente: voorbeeldfunctie, voorlichting, subsidie, scholing ambtenaren
-Wat heeft grootste effect, laagste kosten & is meest haalbaar
-Onderzoek? [RUG, ed]
-Problemen: weerstand, oude gewoonten
-Eigen, duurzame energievoorziening [vb. Waddeneiland], ism Greenchoice, Zonvogel
 met grote aandacht voor E-besparing [verlichting: LED]-
-Criteria duurzaam: FSC hout. Fair trade, bio, veganistisch, milieuvriendelijk
-Fietsplan personeel
-Regenwater: afkoppelen & hergebruik
-Zonneboten
-Kantines bio & plantaardige alternatieven
-Gebouwen: dubo & E-neutraal
-Inschakelen architecten, kunstenaars, studenten, bedrijven voor duurzame ontwikkeling
-Stimuleringsfondsen
-Plastic hergebruik & recycling: bijv. straatmeubilair
-Vermindering gebruik grondstoffen[hout, papier, metalen, olieprod.
-Hergebruikcentrum, 2e hands, duurzaam bouwmarkt [zie A'dam]
-Gratis hergebruikmaterialen voor nieuwe gebruiksvoorwerpen
-GFT hergebruik: gratis aan volkstuinen, stadskwekerij, tuinbouw
-Vervoer en wegenbouw: meer OV, duurzamere materialen
-Vervoersplan: groene laadcentra, autovrije dagen!, met gratis bus en bootvervoer, fietstaxis. Bevordering Green Wheels.
-Openbaar groen: stedelijke ecologische structuur, meer bio, meer bloemen, meer fruit, ism met bevolking
-Biostadskwekerij
-CAMPAGNE: Groningen zoekt duurzame ondernemers
-Duurzame campings & speeltuinen, wijkgebouwen [duurzame materialen, verf, ed], zwembaden [zonverwarming], sportterreinen

1.Bedrijven
Nu is grootse deel productie en consumptie niet duurzaam.
Hoe verander je dat? Geen wet, dus voorlichting, stimuleren, subsidies
Mogelijkheden: vleesloze dag, weren niet-duurzame bedrijven.
Maandelijkse projectbesprekingen in het Duurzaam Groningen Centrum
Jaarlijks een Duurzame Markt, bijv.in het Stadspark
3.Onderwijs
4. Bevolking: Voorlichten, stimuleren, subsidieren, betrekken, samenwerken
5 Maatsch. org.: MD, MFG, buurtgroepen, Transition Town, sportclubs etc. 

Losse ideeën
Vleesloze dag, Warme Truiendag, Niet-winkeldag, Autoloze zondag